In English

Influence of pore size on cell migration in scaffolds for soft tissue regeneration

Daniel Skogberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2004.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-08-28. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 8615

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek