In English

Stem cells in biomaterial applications - An analysis of current and future prospect

Carianne Nilsson ; Karolin Isberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2004.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-08-28. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 8612

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek