In English

Deposition of extracellular matrix proteins on a compliant scaffold under mechanical simulation

Jenny Andersson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2004.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-08-28. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 8611

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek