In English

Bacterial cell-cell signaling and biofilm formation in wounds; from a wound dressing perspective

Sofia Bergstrand
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2004.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-08-28. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 8610

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek