In English

Trends in the operations of European low cost airlines

Muhammad Taimur Uddin ; Junaid Arshad
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2008:127, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2009-01-12. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 85228

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek