In English

Utvärdering av ett användarvänligt gränssnitt till ett navigationssystem på en International America's Cup Class Yacht

Evaluation of a user-friendly interface for a navigation system of an International America's Cup Class Yacht

Anna Knös ; Sara Wikström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2005.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2005-12-03. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 8519

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek