In English

Simuleringsstödd prognos av monteringssekvensen i bilindustrin

Simulation supported forecasting of automotive assembly sequence

Natascha Ivarsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2005.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2005-12-03. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 8450

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek