In English

Modelling of semicoherent interfaces in solids

Sven Johansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2004.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2009-01-08. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 84287

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek