In English

Qubit Dynamics in the Presence of Classical and Quantum Environment due to Two-Level Systems

Robert Johansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2005.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2009-01-08. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 84283

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek