In English

Molecular Dynamics Simulation of the Interface between WC and Co

Dan Fors
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2006.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2009-01-08. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 84277

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek