In English

Atomic-scale Modeling of Grain Boundaries in Cemented Carbides

Melanie Syha
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2009-01-08. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 84273

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek