In English

Treatment of the Peierls-Nabarro Model of Dislocations using the Finite Element Method

Martin Petisme
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2009-01-08. Den ändrades senast 2015-05-08

CPL ID: 84269

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek