In English

Biodegradability of Industrial Waste Water at BASF Antwerp -Development of Test Method

Anette Jansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2008:41, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2009-01-08. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 84229

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek