In English

Improving the supply chain efficiency with trading partner interchange

Acase study at IMS Medical Radar AB

Elizbieta Stachniuk
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2008:084, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2009-01-08. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 84218

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek