In English

Secure and efficient transportation of dangerous goods by road in Sweden

Therese Eriksson ; Axel Baur
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2008:129, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2009-01-07. Den ändrades senast 2016-03-22

CPL ID: 83977

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek