In English

The Implementation of a Double Decker Concept on a Short Chassis

Daniel Carmy
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2008-12-30. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 83155

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek