In English

20 kW pulslastnätdel - topologival och genomförande

Andreas Vinnberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Denna rapport visar på skillnaderna mellan både topologival på hög abtraktionsnivå, huvudsakligen energilagring och medel- eller peakenergiöverförning som på låg abstraktionsnivå såsom switchtopologi (flyback, halvbrygga, fullbrygga och så vidare) och likriktning för ett fall med hög lastvariation och algebraiska uttryck formuleras för val av desamma. Funktioner för kondensator- och transistoregenskaper i förhållande till deras pris beräknas och val av optimala kondensator- och transistorval diskuteras. En prototyp byggdes för att verifiera resultaten. För en DC/DC-omvandlare som matas från en PFC med 20 kW medeleffekt under pulslast föreslås en peakeffektomvandlare bestående av två fullbryggor, fasskiftade 180 grader ur fas som har i princip all energilagring på primärsidan.Publikationen registrerades 2008-12-24. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 82854

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek