In English

Comparing and Evaluating Frequency Response characteristics of

Dinakar Sundaram ; Mohammad Bhuiyan
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]