In English

Återladdning av borrhål i Borås Djurpark. En studie om möjligheter att kombinera solfångare med ett befintligt bergvärmesystem

Reloading boreholes in Borås Djurpark. A study about the possibilities to combine solar collectors with an existing geothermal heating system

Cathrin Irvenå ; Maria Wadström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2008:113, 2008.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2008-12-23. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 82813

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek