In English

A Framework Based on Ecosystem Service Valuation for the Provision of Good Ecological Status in the Mellbyån River - A Combined Travel Cost and Benefit Transfer Approach

Muhammad Saeed Orakzai
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2008:93, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2008-12-23. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 82808

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek