In English

A Framework Based on Ecosystem Service Valuation for the Provision of Good Ecological Status in the Mellbyån River - A Combined Travel Cost and Benefit Transfer Approach

Muhammad Saeed Orakzai
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2008:93, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]