In English

Communication in International Construction Projects. How to improve the information infrastructure in complex project schemes

Mani Hemmaty ; Peter Sutherland
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2008:63, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2008-12-23. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 82803

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek