In English

Metod för beräkning och jämförelse av lönsamhet för trafiksäkerhetsåtgärder

Method for calculation and comparison of the desirability of traffic safety measures

Kim Enarsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2008:45, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2008-12-23. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 82796

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek