In English

Modulation and demodulation of audio sound beams using ultrasonic parametric array loudspeakers

Mathias Barbagallo
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2008:39, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2008-12-23. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 82786

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek