In English

Acoustic source characterisation of the exhaust of an internal combustion engine - From engine simulations and measurements

Mathieu Gruber
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2008:33, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2008-12-23. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 82785

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek