In English

Analyses of Stress Laminated Timber Bridge Decks

Anders Klasson ; Bala Krishna Penmatcha
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2008:25 , 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2008-12-23. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 82778

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek