In English

Inventering av bitumenbundna lager med hög stabilitet ”hård asfalt” anpassade för stora hjultryck på industri- och hamnytor

An inventory of hard asphalt concrete constructions with high stability suited for industry- and port areas exposed with heavy load

Hannah Mårtensson ; Emma Rudh
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2008:11, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2008-12-23. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 82777

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek