In English

Föroreningstransport med dagvatten - Utveckling av reningsmoduler för modellverktyget Mike Urban SWQ (Storm Water Quality)

Transport of polluted storm water - Development of treatmentnodes for the computer based tool Mike Urban SWQ (Storm Water Quality)

Therese Josefsson ; Elisabet Larsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2008:08, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2008-12-23. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 82775

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek