In English

Studie av beräkningsmetoder för pålar i kohesionsjord med pågående marksättningar

Study of a numerical tool for piles in cohesive soils with ongoing settlements

Virginia Bengtsson ; Elin Lindberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2008:2, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2008-12-23. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 82773

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek