In English

Developing a decision base for Rosemount Tank Radar AB for the handling of supplied components going end of life

William Wahrén ; Caroline Sjöstedt
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2008:126, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2008-12-19. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 82394

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek