In English

Utvärdering av materialförsörjning för avhjälpande underhåll inom Banverket

Evaluation of a materials supply concept for corrective maintenance at the Swedish Rail Administration

Elin Björnsson ; Behzad Kordnejad
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2008:132, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2008-12-19. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 82357

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek