In English

Development of gearbox - Husqvarna Construction Products core drilling machine

Andreas Johansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2008-12-17. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 81822

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek