In English

Målformuleringar och mätetal för produktionsuppföljning på Kvaerner Kamfab AB

Caroline Jonsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2005.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2005-12-03. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 8129

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek