In English

Användargränssnittsdesign på medicinsk robot. Pintrace behandlat enligt Human Factors Engineering

Villiam Nilsson ; Mikael Åman
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2005.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2005-12-03. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 8122

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek