In English

Framtagning av kravspecifikation för utformning av ergonomiska bältesstolar för barn i bil

Henrik Ingelsten ; Åsa Johansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2005.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2005-12-03. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 8116

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek