In English

Personbilsförarens interaktion med ratten - En undersökande fältstudie av diskomfort

Magnus Fällmar ; Eva Salomonsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2005.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2005-12-03. Den ändrades senast 2015-10-22

CPL ID: 8112

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek