In English

Pappersprototyp versus datorprototyp? Prototypens påverkan på resultatet vid anävndartest med insulinpumpar

Marie Andersson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2005.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2005-12-03. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 8091

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek