In English

Småhus med solceller och värmepump. Utvärdering av Ekosolkonceptet.

Detached houses with Photovoltaic and Heat pump. Evaluation of the Ekosol concept.

Emma Nilsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008. Technical report D - Department of Building Technology, Building Services Engineering, Chalmers University of Technology, ISSN 1652-6007; E2008:05, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2008-12-10. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 80909

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek