In English

Användarstudie av kapmaskiner - en utvärdering av handhavande, fysisk belastning och kognitiva aspekter

Mari Albinsson ; Elin Lännerström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2005.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2005-12-03. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 8090

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek