In English

Applying a platform strategy in a low-volume, business-to-business company

Marcus Anemo ; Henrik Persson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2008-12-10. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 80887

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek