In English

Utvärdering av CAD- och PDM-system för PLM-undervisning

Andreas Uhlander ; Tom Wirén
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2005.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2005-12-03. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 8061

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek