In English

Agri Hub Unit - A Design Prestudy

Daniel Ortega Perdomo ; Marcus Lööf
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2005.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-07-05. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 8058

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek