In English

Datorsöd vid Produktkonfigurering - Implementering av Konfigurerbara Komponenter i Komersiella PDM-system

Camilla Norström ; Patrik Skjelfoss
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2005.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2005-12-03. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 8057

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek