In English

Supplying the manufacturing process with product data in an extended enterprise : a case study at Volvo Penta AB

Anders Landqvist
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2005.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2005-12-03. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 8056

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek