In English

Dagligt användande av bilen. En hierarkisk beskrivning av kunders behov och krav

Anna Kristiansson ; Sofia Löfstrand
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2005.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2005-12-03. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 8055

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek