In English

Virtual Verification of Final Assembly at Volvo Car Corporation - Analysis and Standardization of Simulation Orders and Reports

Muhammad Sajjad Hasan
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2005.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2005-12-03. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 8051

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek