In English

Underhåll av asfaltbeläggningar. Utvärdering med inriktning mot årskostnad och livslängd

Maintenance of Flexible Pavement. Evaluation Focused on Annual Cost and Life Cycle

Frida Hallberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2008:102, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2008-12-09. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 80434

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek