In English

Provtryckning av passivhus - De kritiska punkterna skall bidra till att minska luftlackagen

Pressure measuring of passive houses - The critical points will contribute to reduce the air leakages

Therese Grönqvist ; Sanna Norberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2008:95, 2008.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2008-12-09. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 80429

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek