In English

Sättningsberäkningar I kalkcementpelarförstärkningar. Jämförelse mellan mätningar och beräkningar enligt Allmän teknisk beskrivning

Deformation calculations in lime/cement stabilized soil. A Comparison between measured- and calculated settlements

Mikael Isaksson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2008:94, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2008-12-09. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 80419

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek