In English

Ekonomiska konsekvenser för energisparande åtgärder vid ombyggnad. Upprustning av miljonprogrammet

Economic consequences of energy-saving measures in rebuilding

Stefan Jacobsson ; Johan Lind
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2008:86, 2008.
[Examensarbete på grundnivå]