In English

Platschefens ledaregenskaper. Sett ur medarbetarnas perspektiv

The site manager’s managerial skills. From the co-worker’s perspective

Karl Holmström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2008:85, 2008.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2008-12-09. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 80402

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek